HAKKIMIZDA

Şirketimiz, Elektrik Mühendisi Şerif Ali KIRMIZIKAYA tarafından 2013 yılında kurulmuştur. Kurucumuz, Ş.Ali KIRMIZIKAYA İstanbul Siemens A.Ş. çatısı altında 35 yıl çeşitli kademelerde ve projelerde çalışmış ve Siemens ailesinden ayrılmıştır.

Yeni teknolojik gelişmelerle sanayide yaşanan hızlı değişimin üreten ve çalışan açısından hız ve ergonomi kazandırmasının yanında, ürünlerin de fonksiyonelliğini ve kalitesini arttırmıştır. Günlük yaşama yansıması ile kullanıcılara  kolaylık sağlamış ve yaşam kalitesini de yükseltmiştir.  Enerji kaynaklarının yetersiz kalması, mevcut enerji kaynaklarından ( Hidroelektrik ve Termik Santraller ) ve yeni enerji kaynaklarından (Rüzgar ve Güneş Santrallerı ) elde edilen enerjinin uygun koşullarda verimli kullanılması çalışmalarını daha ciddi boyutlara taşınmıştır.

Şirket Politikamız;

Öncelikle müşterilerimizin temel beklentileri olan fiyat, kalite ve zamanında teslim üçgeninde, mevcut yasalara, yazılı olarak belirlenmiş norm ve standartlara, etik değerlere, insanların bir arada  karşılıklı saygı çerçevesinde toplum olarak yaşaması için gelenek, görenek ve inanç karışımından oluşmuş ve uygulanmakta olan tüm evrensel değerlere saygılı, yeniliklere ve geliştirmeye açık, müşteri odaklı hizmet sunmaktır.

 

Vizyonumuz; yılların verdiği kazanımlar ile sektörde yaptığımız değerlendirmelerde gördüğümüz gereksinimleri karşılamak, bu yönde büyümek, uzmanlık alanımız içinde farklı ürünlere de yönelerek kaliteli hizmet sunmak ve buna bağlı olarak  beklentileri karşılanmış her zaman aranılan mutlu bir müşteri portföyü yaratmaktır.

Misyonumuz; sektörde, günümüzün gereksinimlerini karşılamak için teknik gelişmelere bağlı olarak uzmanlıklar çok çeşitlenmiştir ve artan maliyetleri de düşünerek her uzmanlık dalı için şirket içinde bir bölüm oluşturmak, maliyetin ürün fiyatlarına yansımasına neden olacaktır. Bu da müşterinin fiyat beklentisini olumsuz yönde etkileyecektir.

Bu nedenle, konusunda uzman şirketlerle konsorsiyum şeklinde tecrübeyi ve uzmanlıkları paylaşarak, sinerji yaratmak, bir orkestrada çeşitli enstrümanların çıkardığı farklı seslerin bir şef tarafından disipline edilmesi ile eser yaratmak gibi, takım çalışmasının öne çıkarılması ile çok daha verimli olacağı görüşündeyiz. Müşteri kendi tesisini iyi tanır, biz ise konumuzu iyi biliriz, böylelikle her iki tarafın da projenin içerisinde olması gereklidir. Müşteri tesis ile ilgili bilgileri eksiksiz aktardığında, bu bilgiler de yılların verdiği tecrübelerimiz ile tarafımızdan sentezlenip, doğru yorumlandığında ortaya çıkan yapı o denli kaliteli olacaktır.