ENERJİ NAKİL HATLARI

Çağımızın ve teknolojinin vazgeçilmezi olan elektrik enerjisi, elektrik santrallerinde üretilerek genellikle yüksek gerilim (154kV ve 380 kV) mertebesinde enerji iletim hatları ile taşınır ve güç transformatörü merkezlerine ulaşır. Güç transformatörlerinde yüksek gerilim kademesinden orta gerilim kademesine 36 kV’a indirgenir. Enerji nakil hatları elektrik enerjisinin dağıtılmasında sistemin yükünü çeken ve en çok fiziki darbelere maruz kalan kısımlardır. Dolayısıyla kesintisiz ve kaliteli bir elektrik enerjisi için enerji nakil hatlarının projelendirilmesi konusunda uzman ve tecrübeli kadroya sahip firmalar tarafından yapılması gerekmektedir. Ayrıca bu hatların periyodik olarak bakım ve kontrolleri yapılmalıdır. Bir ülkenin elektrik şebekelerini bir insan vücuduna benzetecek olursak enerji nakil hatlarını insan vücudunun kalp ve damarlarından oluşan dolaşım sistemi olarak kabul etmemiz gerekir.

Enerji Nakil Hatları ile ilgili verdiğimiz hizmetler;

 

 • Enerji nakil hattı etüdü
 • Güzergahın belirlenmesi
 • Arazi, zemin ve coğrafi şartların etüdü
 • Çevre etki değerlendirme çalışmaları
 • Harita, Plan ve profillerin hazırlanması
 • Kamulaştırma Haritalarının hazırlanması
 • Enerji Nakil Hattı’nın projelendirilmesi
 • Direk aplikasyonu ve piketaj
 • Güzergahın çalışmaya uygun hale getirilmesi
 • Yolların açılması
 • Direk temellerinin inşa edilmesi
 • Direk alt ve üst montajları
 • Tel Çekilmesi ve Sehim ayarları
 • Test ve Uygunluk kontrolleri
 • Geçici kabul ve işletmeye alma