SAHADA EXPERTİZ YAPILMASI

  • Yeni kurulacak Tesisler veya mevcut Tesiste açılması planlanan yeni üretim alanları için Saha çalışması yapılması Ergonomik bir yapının oluşturulması yönünde; Genel yerleştirme, Malzeme ve İş akış Projeleri ile dökümantasyon için destek vermek.
  • Mevcut Tesislerde Kurulumdan sonra ilavelerle farklı boyuta taşınmış işletme yapısını değerlendirmek amaçlı Selektivite çalışması ve buna bağlı olarak risk analizi yapılarak öncelik sırasına göre değiştirilmesi gereken donanımın belirlenmesi. ( Cihaz Kablo vs )
  • Kurulum veya İşletme esnasında olası hatalar sonucunda meydana gelen olaylarda( Kısadevre vs )  hasar tespiti ve neden kanaklandığı yönünde değerlendirme yapıp rapor hazırlanması.